Rekuperace

 

Rekuperace je zpětné získávání tepla při větrání. Přiváděný vzduch v rekuperační jednotce přebírá teplo z odváděného vzduchu, a tak minimalizuje tepelné ztráty. Vzduchotěsný pasivní dům je permanentně příjemně větrán, ale díky rekuperaci větráním téměř neuniká teplo.

Vzduch se do domu přivádí ze vzdáleného místa potrubím pod zemí. V podmínkách střední Evropy je v hloubce celoročně stabilní teplota kolem 8oC. V zimních mrazech se tak vzduch v tomto potrubí ohřívá a do rekuperační jednotky vstupuje zahřátý o několik stupňů oproti venkovní teplotě. Výměna tepla mezi odváděným a přiváděným vzduchem je účinnější a efektivnější. V létě se vzduch naopak pod zemí ochladí a rekuperace plní i funkci klimatizace.

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka je zařízení, kde využívá teploty vzduchu odsávaného z prostoru k ohřevu chladného vzduch přiváděného z vnějšího prostředí. Tyto dva „vzduchy“ jsou od sebe odděleny tak, že nemůže dojít k jejich promísení a zároveň stykové plochy jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje maximální přestup tepla.

Výsledkem je, že použitý vzduch se všemi v sobě obsaženými pachy (pachy z kuchyně a WC, kouř, „vydýchaný vzduch“) je odváděn mimo objekt a je nahrazen čerstvým, ohřátým (v létě ochlazeným) vzduchem. Touto výměnou vzduchu je dosaženo příjemného a hygienicky nezávadného životního prostředí v pobytových prostorech.

Metoda větrání s rekuperací zajišťuje optimální využití vytvořeného (a zaplaceného) tepla až s 90% účinností. V letním období naopak můžeme rekuperační jednotky využít k ochlazování pobytového prostoru, což začíná být při stávajících klimatických změnách velmi aktuální problém.

Topení i ochlazování probíhá při zavřených oknech, to však neznamená, že okna se nesmí otevírat. Dům s rekuperační jednotkou žije jako každý jiný dům a je na uživateli, jestli bude větrat okny nebo ne. Rekuperační jednotka vás nijak neomezuje. Právě naopak, zajišťuje vám komfort a velmi výrazně snižuje náklady spojené s vytápěním a chlazením vašeho domova.

Neméně podstatný je i hygienický aspekt. Je řada míst, kde emise hluku nejenže obtěžují, ale způsobuje i poškození zdraví (poruchy spánku, ztráta schopnosti soustředit se, nechutenství, deprese). Jedním z řešení je výměna oken za velmi těsná okna s malou prostupností hluku. Tato okna jsou však tak těsná, že znemožní jakýkoli přístup vzduchu do místnosti a v nevětraném prostoru pak v důsledku vlhkosti dochází k tvorbě plísní a vzduch se stává zatuchlým. V takovém případě je rekuperace jediným řešením, jak vytvořit optimální klima v bytě nebo pracovním prostoru.

Další benefit, který lze získat použitím rekuperace je možnost využití filtrů pro vyčištění příchozího vzduchu od prachu nebo alergenů, které řadě z nás komplikují život.

Všechny tyto argumenty stojí za to zvážit dříve, než začnete stavět nebo rekonstruovat váš dům.

Typy rekuperačních jednotek

Na trhu jsou v nabídce tři typy rekuperačních jednotek – centrální, decentrální (lokální) a kompaktní.

  • centrální rekuperační jednotka zajišťuje rovnoměrnou výměnu vzduchu v celém objektu.
  • lokální jednotky zajišťují výměnu vzduchu pouze v místnosti, kde jsou umístěné.
  • kompaktní jednotky se vyznačují výraznou kompaktností, která přináší především úsporu místa.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com