0
Login

Telefon+420 739 662 981E-mailinfo@martinek-rekuperace.cz

Reklamační řád

Reklamační řád

Zákazník je povinen před potvrzením převzetí objednaného zboží od vybraného dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nenese zjevné známky poškození způsobené přepravou.

V případě jakéhokoliv poškození zásilky je zákazník také povinen zkontrolovat, zda nedošlo přepravou k poškození objednaného zboží.

Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronicky na kusova@martinek-rekuperace.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě u dopravce.

Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu bylo zboží doručeno.

V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.

Záruční doba

Záruční doba prodávaného zboží činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

záruka se vztahuje pouze na výrobní vady – v případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, neodborným zásahem nebo v důsledku živelních pohrom – v případě jakékoliv neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi.

Reklamace zboží

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, má zákazník právo tyto vady reklamovat.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail: kusova@martinek-rekuperace.cz. V písemně podané reklamaci by zákazník měl:

  • označit reklamované zboží,
  • označit vady nebo popsat jakým způsobem se projevují,
  • navrhnout způsob řešení reklamace (oprava zboží, výměna za nové zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy-vrácení finanční částky).
     

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

  • dopis s popisem vad a návrh způsobu řešení reklamace,
  • doklad o koupi zboží (popř. záruční list) ,
  • kompletní originální balení vč. původního příslušenství.

Zákazník je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo poštou (či jinou dopravní službou) na adresu provozovny prodávajícího.

Reklamované zboží je zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

Je možno využít i náš reklamační formulář - ke stažení ZDE.

V případě, že je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listě uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník reklamaci uplatnit přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.

 

Máte dotaz nebo vás zaujala naše nabídka?
VOLEJTE NA +420 739 662 981 NEBO NAPIŠTE A MY SE VÁM OZVEME

*


*
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace